D – Orderkvantiteter

D01 Metoder för bestämning av orderkvantiteter – En översikt Ladda ner >>

D02 Användningssätt för olika partiformningsmetoder Ladda ner >>

D03 Egenskaper hos metoder för bestämning av orderkvantiteter Ladda ner >>

D04 Faktorer som påverkar val av orderkvantiteter Ladda ner >>

D05 Bestämning av orderkvantiteter i svensk industri Ladda ner >>

D06 Beslutsmodell för anskaffning mot order Ladda ner >>

D11 Uppskattad orderkvantitet Ladda ner >>

D12 Ekonomisk orderkvantitet Ladda ner >>

D13 Ekonomisk orderkvantitet utan att känna till ordersärkostnader Ladda ner >>

D14 Ekonomisk orderkvantitet för artiklar med lågfrekvent efterfrågan Ladda ner >>

D21 Ekonomisk orderkvantitet vid tillfälliga rabatterbjudanden Ladda ner >>

D22 Ekonomisk orderkvantitet med hänsyn till rabatterade priser Ladda ner >>

D23 Ekonomisk orderkvantitet vid känd prisökning Ladda ner >>

D27 Ekonomisk orderkvantitet vid successiva inleveranser Ladda ner >>

D30 Uppskattat antal order Ladda ner >>

D31 Orderkvantitet med hjälp av uppskattat antal dagars täcktid Ladda ner >>

D32 Orderkvantitet med hjälp av ekonomisk beräknad täcktid Ladda ner >>

D33 Orderkvantiteter genom differentiering baserad på uppskattningar Ladda ner >>

D34 Orderkvantiteter genom differentiering av antal dagars täcktider Ladda ner >>

D35 Orderkvantiteter genom differentiering av antal order per order Ladda ner >>

D36 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta enhetskostnadsmetoden Ladda ner >>

D37 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta totalkostnadsmetoden Ladda ner >>

D38 Ekonomisk orderkvantitet med lägsta periodkostnadsmetoden Ladda ner >>

D39 Ekonomisk orderkvantitet med partperiod balansering Ladda ner >>

D41 Beställningsintervall i periodbeställningssystem Ladda ner >>

D42 Orderkvantiteter i periodbeställningssystem vid säsongvariationer Ladda ner >>

D43 Orderkvantiteter för tvåbinge- och tvålådesystem Ladda ner >>

D45 Orderkvantiteter i kanbansystem Ladda ner >>

D47 Orderkvantiteter vid engångsanskaffning Ladda ner >>

D48 Orderkvantiteter vid sistagångsanskaffning Ladda ner >>

D49 Orderkvantiteter vid säsongvariationer Ladda ner >>

D51 Orderkvantiteter vid gruppbeställning för att uppnå rabatt Ladda ner >>

D52 Orderkvantiteter vid gruppbeställning Ladda ner >>

D53 Orderkvantiteter vid gruppbeställning med hänsyn till lagersaldon Ladda ner >>

D54 Orderkvantiteter vid cyklisk gruppbeställning med samma frekvens Ladda ner >>

D55 Orderkvantiteter vid cyklisk gruppbeställning med olika frekvens Ladda ner >>

D61 Ekonomiska orderkvantiteter med policybestämd lagerhållningsfaktor

Ladda ner >>

D62 Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsning av kapitalbindning Ladda ner >>

D63 Ekonomiska orderkvantiteter vid omställningstidsbegränsning Ladda ner >>

D64 Ekonomiska orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Ladda ner >>

D66 Orderkvantiteter med hänsyn tagen till säkerhetslagerstorlek Ladda ner >>

D71 Partiformningsmetoder och systemnervositet Ladda ner >>

D81 Ekonomisk orderkvantitet för kund och leverantör – Tillverkning mot order

Ladda ner >>

D82 Ekonomisk orderkvantitet för kund och leverantör – Leverans från lager

Ladda ner >>

Bilaga 1 Beteckningar Ladda ner >>