B – Parametrar

B11 Uppskatta ordersärkostnader för inköpsartiklar Ladda ner >>

B12 Uppskatta ordersärkostnader för tillverkningsartiklar Ladda ner >>

B13 Uppskatta lagerhållningssärkostnader Ladda >>

B14 Uppskatta bristkostnader i färdigvarulager Ladda ner >>

B15 Uppskatta bristkostnader i lager för produktion Ladda ner >>

B21 Välja servicenivådefinitioner för dimensionering av säkerhetslager

Ladda ner >>

B22 Välja cykelservicenivå för dimensionering av säkerhetslager Ladda ner >>

B23 Välja nivå på fyllnadsgradsservice för dimensionering av säkerhetslager Ladda ner >>

B24 Välja acceptabelt antal bristtillfällen för dimensionering av säkerhetslager

Ladda ner >>

B28 Välja servicenivå på leveranstidpunkter Ladda ner >>

B31 Beräkna bristkostnader från orderradsservice Ladda ner >>

B32 Beräkna cykelservice från orderradsservice Ladda ner >>

B33 Beräkna antal dagars medelefterfrågan från orderradsservice Ladda ner >>

B34 Beräkna andel ledtidsefterfrågan från orderradsservice Ladda ner >>

B40 Beräkna standardavvikelser utan efterfrågehistorik Ladda ner >>

B41 Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer och prognosfel

Ladda ner >>

B42 Beräkna standardavvikelser för ledtider Ladda ner >>

B43 Ledtidsanpassa standardavvikelser för efterfrågevariationer Ladda ner >>

B44 Beräkna standardavvikelser vid ledtidsvariation Ladda ner >>

B46 Beräkna standardavvikelser vid säsongvariationer Ladda ner >>

B51 Uppskatta ledtider för anskaffning Ladda ner >>

B52 Uppskatta ledtider för tillverkning Ladda ner >>

B53 Uppskatta kötider vid tillverkning Ladda ner >>

B61 Samband mellan ordersärkostnader och antal order Ladda ner >>

B63 Samband mellan bristkostnader och cykelservice Ladda ner >>

B64 Samband mellan bristkostnader och fyllnadsgradsservice Ladda ner >>

B65 Samband mellan bristtkostnader och antal bristtillfällen Ladda ner >>

B71 Bestämma volymvärdeklasser Ladda ner >>

B72 Bestämma rörlighetsklasser Ladda ner >>

B73 Bestämma XYZ-klasser Ladda ner >>

Bilaga 1 Beteckningar Ladda ner >>