F – Prognostisering

F01 Välja prognosmetod – En översikt Ladda ner>>

F21 Prognostisering med glidande medelvärde Ladda ner >>

F23 Prognostisering med exponentiell utjämning Ladda ner >>

F31 Focus forecasting Ladda ner >>

F32 Prognostisering med regressionsanalys Ladda ner >>

F35 Prognostisering med hjälp av bruttobehovsberäkning Ladda ner >>

F43 Prognostisera beställningspunkter med hjälp av bootstrapping Ladda ner >>

F48 Prognostisering av standardavvikelser Ladda ner >>

F51 Prognostisering av efterfrågan vid trender Ladda ner >>

F53 Prognostisering vid säsongvariationer Ladda ner >>

F58 Prognosrullning Ladda ner >>

F59 Prognoskonsumtion Ladda ner >>

F61 Välja antal perioder vid användning av glidande medelvärde Ladda ner >>

F62 Välja utjämningskonstant för exponentiell utjämning Ladda ner >>

F65 Beräkna säsongindex Ladda ner >>

F66 Användning av fördelningskurvor Ladda ner >>

F71 Absoluta mått på prognosfel Ladda ner >>

F72 Relativa mått på prognosfel Ladda ner >>

F73 Mätning av prognosfel Ladda ner >>

F76 Efterfrågekontroll Ladda ner >>

F77 Prognoskontroll Ladda ner >>

F78 Kontrollgränsparametrar Ladda ner >>

F80 Benchmarking av prognosfel Ladda ner >>

Bilaga 1 Beteckningar Ladda ner >>