E – Säkerhetslager

E01 Välja buffertmekanism för att hantera osäkerheter – En översikt Ladda ner >>

E03 Egenskaper hos metoder för bestämning av säkerhetslager Ladda ner >>

E05 Bestämning av säkerhetslager i svensk industri Ladda ner >>

E06 Välja efterfrågefördelning Ladda ner >>

E09 Metoder för bestämning av säkerhetslager – En översikt Ladda ner >>

E11 Uppskattat säkerhetslager Ladda ner >>

E12 Säkerhetslager som andel av efterfrågan under ledtid Ladda ner >>

E13 Säkerhetslager beräknat från antal dagars efterfrågan Ladda ner >>

E21 Säkerhetslager beräknat från fast bristkostnad per bristtillfälle Ladda ner >>

E22 Säkerhetslager beräknat från bristkostnad per styck Ladda ner >>

E26 Säkerhetslager beräknat från cykelservice Ladda ner >>

E27 Säkerhetslager beräknat från fyllnadsgrad Ladda ner >>

E28 Säkerhetslager beräknat från acceptabelt antal bristtillfällen per år Ladda ner >>

E30 Säkerhetslager uttryckt som säkerhetstäcktid Ladda ner >>

E31 Uppskattad säkerhetstid Ladda ner >>

E32 Säkerhetstid som procent av ledtid Ladda ner >>

E33 Säkerhetstid baserat på servicenivå för leveranstidpunkter Ladda ner >>

E35 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av produktionsplaner

Ladda ner >>

E36 Osäkerhetsgardering genom överdimensionering av variantfördelningar

Ladda ner >>

E41 Säkerhetslager i periodbeställningssystem Ladda ner >>

E42 Säkerhetslager i förbrukningsersättande system Ladda ner >>

E43 Säkerhetslager vid materialbehovsplanering Ladda ner >>

E44 Säkerhetslager i kanbansystem med två kort Ladda ner >>

E45 Säkerhetslager i kanbansystem Ladda ner >>

E51 Differentiera säkerhetslager med andel efterfrågan under ledtid Ladda ner >>

E52 Differentiera säkerhetslager med antal dagars täcktid Ladda ner >>

E53 Differentiera säkerhetslager med cykelservice Ladda ner >>

E54 Differentiera säkerhetslager med fyllnadsgradsservice Ladda ner >>

E62 Säkerhetslager vid säsongvariationer Ladda ner >>

E81 Kapitalbindningseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan

Ladda ner >>

E82 Kapitalbindningseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Ladda ner >>

E83 Kapitalbindningseffekter av att differentiera cykelservice Ladda ner >>

E84 Kapitalbindningseffekter av att differentiera fyllnadsgradsservice Ladda ner >>

E85 Kostnadseffekter av att differentiera andel ledtidsefterfrågan Ladda ner >>

E86 Kostnadseffekter av att differentiera antal dagars täcktid Ladda ner >>

E87 Kostnadseffekter av att differentiera cykelservice Ladda ner >>

E88 Kostnadseffekter av att differentiera fyllnadsgradsservice Ladda ner >>

E91 Säkerhetslager med Poissonfördelning Ladda ner >>

E92 Säkerhetslager med Gammafördelning Ladda ner >>

E93 Säkerhetslager med Lognormal fördelning Ladda ner >>

E95 Säkerhetslager vid verklig fördelning Ladda ner >>

E100 Normalfördelning Ladda ner >>

E101 Poissonfördelning Ladda ner >>

E102 Gammafördelning Ladda ner >>

E103 Lognormalfördelning Ladda ner >>

Bilaga 1 Beteckningar Ladda ner >>

Bilaga 2 Normalfördelningstabell Ladda ner >>

Bilaga 3 Servicefunktionen Ladda ner >>

Bilaga 4 Poissonfördelningstabell Ladda ner >>