Kurser

Öppna kurser Kurstillfällen
Anmälan
Kursbeskrivning Excel för inköpare
Stockholm 
27-28/3 , 10-11/4,  15-16/5 Växjö 3-4/4 Malmö 24-25/4 Göteborg 13-14/5
Kursanmälan
Kursbeskrivning Excel för inköpare – delkurs 2  

Växjö 8-9/4

 

Kursanmälan
Kursbeskrivning Lagerstyrning  

Växjö  1-2/4
Malmö 6-7/5
Göteborg 8-9/5 Stockholm 20-21/5

 

Kursanmälan
Kursbeskrivning Effektiv Förhandling  


Malmö
8-9/5 Stockholm 14-15/5 Göteborg 22-23/5

 

Kursanmälan
Kursbeskrivning Juridik för inköpare och logistiker  

Stockholm 27-28/3 Göteborg 10-11/6

 

Kursanmälan
Kursbeskrivning Kategoristyrning och Spendanalys  

Göteborg 15-16/5 Stockholm 22-23/5

 

Kursanmälan
Kursbeskrivning Affärsretorik Göteborg 8-9/5 Stockholm 14-15/5 Kursanmälan

 


Företagsinterna kurser
Vi erbjuder skräddarsydda företagsinterna utbildningar inom inköp, logistik och supply chain management. Våra specialområden är inköp, lagerstyrning och distributionslösningar

Exempel på kurser inom:

Inköp
Strategiskt inköp
Spendanalys
Sortimentsanalys
Excel för inköps- och supply chain ansvariga
Portfölj analys
Inköpsvillkor
INCOTERMS
Total Cost of Ownership (TCO) analyser
Category management
Cost break down

Lagerstyrning
Lageroptimering – optimering av lager- och servicenivåerBeräkning av säkerhetslager
Prognoser och prognosticering
Excel-modellering för lageroptimering

Distributionsstyrning
Optimering av distributionslösning
Beräkningsmetoder för val av optimalt transportsätt
Lagerlokalisering

Lean management och lean production
Introduktion till Lean
Införande av lean i företaget/organisationen
Leanspelet
Lean production
Lean administration – Lean för tjänsteföretag och administrationsprocesser
Lean inköp
Lean logistik
Lean för företagsledningen