Kurser

Öppna kurser

Kursbeskrivning Excel för inköpare

Kursbeskrivning Excel för inköpare – delkurs 2

Kursbeskrivning Lagerstyrning

Kursbeskrivning Effektiv Förhandling

Kursbeskrivning Juridik för inköpare och logistiker

Kursbeskrivning Kategoristyrning och Spendanalys

Kursbeskrivning Affärsretorik


Företagsinterna kurser
Vi erbjuder skräddarsydda företagsinterna utbildningar inom inköp, logistik och supply chain management. Våra specialområden är inköp, lagerstyrning och distributionslösningar

Exempel på kurser inom:

Inköp
Strategiskt inköp
Spendanalys
Sortimentsanalys
Excel för inköps- och supply chain ansvariga
Portfölj analys
Inköpsvillkor
INCOTERMS
Total Cost of Ownership (TCO) analyser
Category management
Cost break down

Lagerstyrning
Lageroptimering – optimering av lager- och servicenivåerBeräkning av säkerhetslager
Prognoser och prognosticering
Excel-modellering för lageroptimering

Distributionsstyrning
Optimering av distributionslösning
Beräkningsmetoder för val av optimalt transportsätt
Lagerlokalisering

Lean management och lean production
Introduktion till Lean
Införande av lean i företaget/organisationen
Leanspelet
Lean production
Lean administration – Lean för tjänsteföretag och administrationsprocesser
Lean inköp
Lean logistik
Lean för företagsledningen